Thông tin đề

Đề luyện tập: Động từ nguyên thể - Danh động từ
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 175104 - mainguyet2k2 61 7.4 37 09:15 02/01/2019 1842
2 foto 201806 - Uyen Phuong 29 3.6 18 11:44 06/01/2019 1063
3 foto 151307 - doanlinh17112002 12 1.6 8 09:06 08/05/2019 1515