Thông tin đề

Đề luyện tập: Câu điều kiện
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 175104 - mainguyet2k2 70 8 40 10:16 03/02/2019 1842
2 foto 190115 - ngantn 61 7.4 37 08:23 09/02/2019 1204
3 foto 123113 - Nhâm Nhâm 31 5.4 27 04:00 03/01/2019 5340
4 foto 166644 - Sunli1207 15 2.6 13 09:47 07/03/2019 1510
5 foto 201806 - Uyen Phuong 0 0 0 02:18 19/05/2019 1063