Thông tin đề

Đọc hiểu nâng cao: Relationships
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201806 - Uyen Phuong 4 1.11 2 05:47 11/05/2019 1063
2 foto 202573 - Do Van Linh 0 0 0
3 foto 212028 - Nguyễn nhi 0 0 0 1682
4 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 2535
5 foto 76782 - Anh lê 0 0 0 01:31 12/05/2019 1002