Thông tin đề

Bài 4. Hai đường thẳng chéo nhau và song song
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 218810 - Đợi Đợi 22 5.6 14 10:08 18/04/2019 1668
2 foto 87196 - Thảo Vy 17 5.6 14 08:26 12/12/2018 1330
3 foto 173850 - Ngoctran 17 5.6 14 12:46 16/12/2018 3369
4 foto 159363 - đoàn tiến phát 14 5.2 13 03:41 06/01/2019 2758
5 foto 162753 - DoraConan 18 4.8 12 05:22 01/12/2018 2766
6 foto 154404 - Dương Thị Ngọc Dung 12 2.8 7 12:15 25/12/2018 1837
7 foto 149556 - Nguyendoanphuc 2 0.8 2 03:18 05/12/2018 1102
8 foto 150239 - Đặng Dũng -1 0.8 2 12:25 28/03/2019 1012
9 foto 43858 - Vũ Hoàng Sơn -3 0.8 2 09:43 27/11/2018 5025
10 foto 174812 - nguyencaoky 0 0 0 1342