Thông tin đề

Luyện tập tổng hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm về phân bào
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197231 - Lê Phương Hoa 0 0 0 1022
2 foto 59305 - biology1204 0 0 0 9442
3 foto 162193 - Trịnh Linh Chi 0 0 0 1376
4 foto 70839 - khanhlinh2k 0 0 0 1656
5 foto 166436 - tamnguyenthien789 0 0 0 1232
6 foto 19338 - MaiKa2017 0 0 0 1033
7 foto 183108 - dovanlinh2002 0 0 0 09:47 26/12/2018 1000
8 foto 120531 - nguyen thi bich hang 0 0 0 03:00 18/01/2019 854
9 foto 36302 - thutrangat 0 0 0 09:20 22/01/2019 1045