Thông tin đề

Luyện tập tổng hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm về phân bào
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197231 - Lê Phương Hoa 0 0 0
2 foto 162193 - Trịnh Linh Chi 0 0 0 1280