Thông tin đề

Thi Online: 11NC.03.02. Phương pháp giải bài toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
16/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 113707 - linhrhm99 90 10 30 11:26 02/09/2018 1824
2 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 86 9.67 29 09:38 02/12/2018 5120
3 foto 165596 - andangcap123 82 9.33 28 07:16 12/10/2018 2086
4 foto 80195 - namhong1 79 9 27 05:14 01/12/2018 4671
5 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 78 9 27 07:37 06/11/2018 3049
6 foto 89435 - Quỳnh Hina 74 8.67 26 10:40 24/08/2018 1830
7 foto 152558 - Ngọc Huyền 74 8.67 26 11:42 02/09/2018 2405
8 foto 112243 - Tran Hong Phuong 70 8.33 25 05:34 17/10/2018 1438
9 foto 156960 - Trí Trung 58 7.33 22 05:55 30/10/2018 1570
10 foto 170520 - sangbinhchau 54 7 21 07:32 02/12/2018 2815