Thông tin đề

Thi Online: 11NC.03.02. Phương pháp giải bài toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
16/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 113707 - linhrhm99 90 10 30 11:26 02/09/2018 2027
2 foto 178925 - Hân 90 10 30 07:43 28/04/2019 7731
3 foto 151320 - Tiểu Song Tử 86 9.67 29 09:38 02/12/2018 5252
4 foto 165596 - andangcap123 82 9.33 28 07:16 12/10/2018 2086
5 foto 80195 - namhong1 79 9 27 05:14 01/12/2018 8825
6 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 78 9 27 07:37 06/11/2018 5579
7 foto 89435 - Quỳnh Hina 74 8.67 26 10:40 24/08/2018 2304
8 foto 152558 - Ngọc Huyền 74 8.67 26 11:42 02/09/2018 4028
9 foto 112243 - Tran Hong Phuong 70 8.33 25 05:34 17/10/2018 2445
10 foto 156960 - Trí Trung 58 7.33 22 05:55 30/10/2018 1570