Thông tin đề

Thi Online: 11NC.03.02. Phương pháp giải bài toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
17/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 92 10 30 09:06 15/09/2018 12961
2 foto 141130 - hien nguyen 88 9.67 29 09:33 02/11/2018 17432
3 foto 178925 - Hân 88 9.67 29 08:40 28/04/2019 7731
4 foto 152558 - Ngọc Huyền 65 7.67 23 10:04 03/09/2018 3920
5 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 52 6.33 19 06:20 19/12/2018 5579
6 foto 89435 - Quỳnh Hina 50 5.67 17 04:10 25/08/2018 2304
7 foto 156960 - Trí Trung 38 5.67 17 09:15 31/10/2018 1570
8 foto 162941 - tranhuyentran 31 4 12 06:31 02/12/2018 1853
9 foto 197176 - dinhvantien16 3 0.67 2 09:02 23/11/2018 1321
10 foto 113707 - linhrhm99 0 0 0 2027