Thông tin đề

Thi Online: 11NC.03.03. Phương pháp giải các dạng toán về muối cacbonat (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
25/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 141130 - hien nguyen 60 10 30 10:41 04/11/2018 17432
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 60 10 30 04:37 07/11/2018 12961
3 foto 95287 - Lê Nin 60 10 30 08:36 12/01/2019 5720
4 foto 178925 - Hân 60 10 30 10:37 03/05/2019 7731
5 foto 89435 - Quỳnh Hina 0 0 0 10:25 04/09/2018 2304
6 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:14 24/10/2018 1934
7 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:04 25/10/2018 1003
8 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 04:22 28/11/2018 2325
9 foto 146601 - phuongk38 0 0 0 07:59 05/12/2018 1225
10 foto 221089 - kubuu98 0 0 0 07:02 09/05/2019 998