Thông tin đề

Thi Online: 11NC.03.04. Phương pháp giải các dạng toán về Silic và Hợp chất của Silic
Lớp

11

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
01/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 141130 - hien nguyen 33 10 10 09:50 30/11/2018 15753
2 foto 95287 - Lê Nin 33 10 10 09:39 12/01/2019 5679
3 foto 152558 - Ngọc Huyền 30 9 9 09:37 14/10/2018 2405
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 28 9 9 03:24 14/11/2018 10990
5 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 12:14 24/10/2018 1442
6 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:04 25/10/2018 1003