Thông tin đề

Thi Online: 11NC.03.04. Phương pháp giải các dạng toán về Silic và Hợp chất của Silic
Lớp

11

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
01/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 141130 - hien nguyen 33 10 10 09:50 30/11/2018 17432
2 foto 95287 - Lê Nin 33 10 10 09:39 12/01/2019 5720
3 foto 178925 - Hân 33 10 10 08:31 02/05/2019 7731
4 foto 152558 - Ngọc Huyền 30 9 9 09:37 14/10/2018 3920
5 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 28 9 9 03:24 14/11/2018 12961
6 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:14 24/10/2018 1934
7 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:04 25/10/2018 1003
8 foto 221089 - kubuu98 0 0 0 07:09 09/05/2019 998