Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về phiên mã
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 84 10 40 10:09 23/08/2018 23251
2 foto 177165 - Trắng 61 8.25 33 08:36 17/08/2018 4285
3 foto 139466 - nguyenvanhoi 52 7.5 30 09:18 27/11/2018 1475
4 foto 196682 - Vuivui 45 7 28 11:05 18/11/2018 1919
5 foto 121795 - Nguyễn Thị Trà My 44 6.75 27 10:16 24/08/2018 8137
6 foto 175313 - Cuckeu 17 2.5 10 11:14 25/08/2018 1798
7 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 11 2.5 10 02:38 27/09/2018 5885
8 foto 75159 - Vi Tiến Cường 11 1.75 7 09:43 22/08/2018 1011
9 foto 176818 - nhicutethcs 5 0.5 2 10:02 04/02/2019 1018
10 foto 31231 - toan621984 0 0 0 1002