Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về dịch mã
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177165 - Trắng 72 9.25 37 04:49 31/08/2018 4285
2 foto 118834 - thinhhd08022000 26 5.5 22 08:50 20/05/2019 1347
3 foto 175313 - Cuckeu 28 5.25 21 11:25 27/08/2018 1798
4 foto 183862 - Nhatlam 0 0 0 907