Thông tin đề

Đề 11: Đột biến gen
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213765 - hoanghieu2k1 0 0 0 1070
2 foto 175313 - Cuckeu 0 0 0 09:14 05/09/2018 2427
3 foto 183862 - Nhatlam 0 0 0 12:16 05/10/2018 896