Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể
Lớp

12

Số câu

32 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183862 - Nhatlam 0 0 0 11:58 07/10/2018 896