Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về quy luật phân li
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177165 - Trắng 60 8.67 26 03:30 26/10/2018 4285
2 foto 212711 - Nguyễn Thị Thanh Vân 43 7 21 09:48 27/03/2019 1259
3 foto 154938 - Nguyễn thị ngọc vân 32 6 18 08:53 25/04/2019 1463
4 foto 183862 - Nhatlam -2 0 0 04:35 11/11/2018 907