Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 2
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177165 - Trắng 96 9.25 37 04:16 08/11/2018 4285
2 foto 212711 - Nguyễn Thị Thanh Vân 13 1.75 7 10:50 31/03/2019 1259
3 foto 183862 - Nhatlam 2 0.25 1 10:08 13/11/2018 907