Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177165 - Trắng 98 9.2 46 04:02 12/11/2018 4285
2 foto 154938 - Nguyễn thị ngọc vân 27 3.4 17 07:38 12/05/2019 1575
3 foto 183862 - Nhatlam -2 0 0 09:12 14/11/2018 907