Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 2
Lớp

12

Số câu

8 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183862 - Nhatlam -2 0 0 08:30 21/11/2018 907