Thông tin đề

Đề 12: Luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 1
Lớp

12

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212711 - Nguyễn Thị Thanh Vân 19 2.73 6 11:58 07/04/2019 1259
2 foto 183862 - Nhatlam 3 0.45 1 09:06 21/11/2018 907