Thông tin đề

Đề 17: Luyện tập tổng hợp các Quy luật di truyền
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 154938 - Nguyễn thị ngọc vân 3 0.75 3 03:37 24/04/2019 1463