Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212711 - Nguyễn Thị Thanh Vân 45 8.33 25 10:03 02/04/2019 1259
2 foto 183862 - Nhatlam -1 0 0 08:59 18/03/2019 907