Thông tin đề

Thi Online: 11NC.05.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế halogen của ANKAN
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 76 10 25 07:34 31/12/2018 12961
2 foto 107250 - Hoài Nam 76 10 25 05:25 01/01/2019 2280
3 foto 151320 - Tiểu Song Tử 76 10 25 08:20 02/01/2019 5252
4 foto 95287 - Lê Nin 76 10 25 09:44 12/01/2019 5720
5 foto 76739 - Vũ Ngọc Quỳnh Anh 76 10 25 09:54 14/01/2019 1784
6 foto 113707 - linhrhm99 76 10 25 11:03 28/01/2019 2027
7 foto 152558 - Ngọc Huyền 72 9.6 24 08:58 16/10/2018 3920
8 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 72 9.6 24 03:40 09/02/2019 3023
9 foto 89435 - Quỳnh Hina 72 9.6 24 09:24 13/02/2019 2304
10 foto 119074 - HHHBros 72 9.6 24 10:12 12/03/2019 1190