Thông tin đề

Thi Online: 11NC.05.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế halogen của ANKAN
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 76 10 25 07:34 31/12/2018 10990
2 foto 107250 - Hoài Nam 76 10 25 05:25 01/01/2019 1931
3 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 76 10 25 08:20 02/01/2019 5120
4 foto 95287 - Lê Nin 76 10 25 09:44 12/01/2019 5679
5 foto 76739 - Vũ Ngọc Quỳnh Anh 76 10 25 09:54 14/01/2019 1709
6 foto 152558 - Ngọc Huyền 72 9.6 24 08:58 16/10/2018 2405
7 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 71 9.6 24 08:56 29/12/2018 3049
8 foto 182255 - anhkoi17 69 9.2 23 09:08 07/01/2019 2356
9 foto 200638 - Dieuanh789 68 9.2 23 10:04 19/01/2019 1068
10 foto 72136 - PikaCua 67 9.2 23 09:45 05/01/2019 2891