Thông tin đề

Thi Online: 11NC.06.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151320 - Tiểu Song Tử 83 9.33 28 08:51 19/02/2019 5252
2 foto 113707 - linhrhm99 83 9.33 28 09:23 15/03/2019 2027
3 foto 141130 - hien nguyen 79 9 27 07:30 17/01/2019 17432
4 foto 152558 - Ngọc Huyền 58 7.33 22 02:39 09/12/2018 4028
5 foto 89435 - Quỳnh Hina 43 5.33 16 09:13 28/04/2019 2304
6 foto 74832 - Đoàn Quốc Bảo 37 4.33 13 08:56 29/10/2018 2936
7 foto 215363 - thaoquyen2k2 23 4.33 13 11:03 04/05/2019 1607
8 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 31 3.67 11 09:15 26/02/2019 3200
9 foto 197278 - Thanh Hòa 14 3.67 11 09:54 09/04/2019 1184
10 foto 198833 - thang1504 25 3 9 04:24 15/02/2019 1178