Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

11:00 am
22/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 41 10 10 04:27 26/08/2018 1810
2 foto 160017 - Lê Phú 41 10 10 05:35 03/09/2018 9890
3 foto 118359 - YDS 41 10 10 04:28 30/09/2018 16118
4 foto 39374 - manhnatri 41 10 10 04:01 30/10/2018 5177
5 foto 64725 - NO 41 10 10 12:04 06/11/2018 9879
6 foto 62588 - Nguyen Van Khai 38 9 9 01:01 30/09/2018 9715
7 foto 37705 - thad7 35 9 9 02:33 31/12/2018 2031
8 foto 42169 - Kings2001 32 8 8 01:47 01/11/2018 5626
9 foto 165422 - toisedodaihoc2019 27 7 7 08:01 25/08/2018 1482
10 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 23 6 6 11:45 24/11/2018 8119