Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

11:00 am
22/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 41 10 10 04:27 26/08/2018 2124
2 foto 160017 - Lê Phú 41 10 10 05:35 03/09/2018 10608
3 foto 118359 - ........ 41 10 10 04:28 30/09/2018 16907
4 foto 39374 - manhnatri 41 10 10 04:01 30/10/2018 8190
5 foto 64725 - NO 41 10 10 12:04 06/11/2018 13855
6 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 41 10 10 12:04 26/01/2019 4463
7 foto 62588 - Nguyen Van Khai 38 9 9 01:01 30/09/2018 16152
8 foto 96229 - Công Thành Ngô 36 9 9 06:55 03/04/2019 14055
9 foto 37705 - thad7 35 9 9 02:33 31/12/2018 9722
10 foto 42169 - Kings2001 32 8 8 01:47 01/11/2018 10638