Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

11:00 am
22/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 179903 - Dương Tấn Phước 28 7 7 06:02 07/02/2019 18574
12 foto 165422 - toisedodaihoc2019 27 7 7 08:01 25/08/2018 1714
13 foto 180856 - nguyentieuman 27 7 7 09:12 08/05/2019 14251
14 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 23 6 6 11:45 24/11/2018 22793
15 foto 180379 - dinhgiang7520 21 6 6 09:32 24/10/2018 12249
16 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 15 4 4 09:53 23/10/2018 7376
17 foto 45613 - Đinh Duy Khương 10 3 3 10:33 26/10/2018 4135
18 foto 68664 - thang2001 9 3 3 02:31 01/04/2019 2210
19 foto 183333 - nhatquang123 4 3 3 04:34 19/09/2018 1392
20 foto 119669 - Jin BST 8 2 2 05:33 02/09/2018 4719