Thông tin đề

Đề: Mệnh đề Danh ngữ
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

20:20
16/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 123113 - Hoàng Nhâm 26 6.8 17 18:38 11/10/2019
00:12:53
10272
2 foto 255653 - Trương Thị Thu Hiền 0 0 0
-1575286221
3 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 11:24 18/03/2020
00:00:04
1209