Thông tin đề

Đề: Mệnh đề Danh ngữ
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

08:20 pm
16/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 174243 - kimphuong21 32 7.6 19 10:05 26/11/2018 1332
2 foto 202653 - Đỗ Lan Vy 29 7.2 18 05:31 28/01/2019 1115
3 foto 707 - Huyền Nguyễn 26 6.8 17 11:34 08/01/2019 1397
4 foto 202324 - Võ Thị Thanh Kiều 14 5.2 13 12:57 01/02/2019 1014
5 foto 156859 - vuongkimngan2001 15 3.6 9 02:46 09/02/2019 1538
6 foto 98100 - nguyen thi hai yen 9 2 5 03:31 30/12/2018 1391
7 foto 124228 - Phạm Hằng 0 0 0 2943