Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
29/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - YDS 61 10 15 04:30 19/10/2018 16118
2 foto 62588 - Nguyen Van Khai 61 10 15 10:23 10/11/2018 9715
3 foto 159214 - duc thinh le 61 10 15 01:33 06/12/2018 3308
4 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 56 9.33 14 12:58 05/09/2018 1810
5 foto 173896 - teamhocy 56 9.33 14 01:10 06/11/2018 2395
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 51 8.67 13 03:24 08/12/2018 8119
7 foto 165422 - toisedodaihoc2019 42 7.33 11 02:44 31/08/2018 1482
8 foto 37705 - thad7 41 7.33 11 08:50 07/01/2019 2031
9 foto 42169 - Kings2001 40 7.33 11 10:39 23/11/2018 5626
10 foto 39374 - manhnatri 24 5.33 8 04:14 05/11/2018 5177