Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
29/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - YDS 61 10 15 04:30 19/10/2018 16265
2 foto 62588 - Nguyen Van Khai 61 10 15 10:23 10/11/2018 11808
3 foto 159214 - duc thinh le 61 10 15 01:33 06/12/2018 4218
4 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 56 9.33 14 12:58 05/09/2018 1810
5 foto 173896 - teamhocy 56 9.33 14 01:10 06/11/2018 4805
6 foto 96229 - Công Thành Ngô 56 9.33 14 11:39 09/04/2019 11856
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 51 8.67 13 03:24 08/12/2018 17214
8 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 45 8 12 05:29 12/02/2019 2930
9 foto 165422 - toisedodaihoc2019 42 7.33 11 02:44 31/08/2018 1507
10 foto 37705 - thad7 41 7.33 11 08:50 07/01/2019 6061