Thông tin đề

Đề: Các thành phần của câu
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 am
23/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216148 - Nguyễn Thu Hồng 36 7.33 22 08:43 15/05/2019 1305
2 foto 84318 - Nguyễn Hữu Luân 27 6.33 19 08:08 08/01/2019 1631