Thông tin đề

Đề Sửa lỗi sai nâng cao_2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

01:00 am
16/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216148 - Nguyễn Thu Hồng 31 8.5 17 09:04 15/05/2019 1305
2 foto 183783 - Phuongnguyen268 13 5.5 11 08:55 02/03/2019 2436