Thông tin đề

Đề: Unit 4: The mass media
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 pm
27/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185626 - Luân Kirby 0 0 0 07:41 04/11/2018 1443
2 foto 149570 - Hien12345 0 0 0 01:58 14/11/2018 2296