Thông tin đề

Practice: Pronunciation: /ɒ/ - /ɔː/
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 234542 - Thắng 40 10 20 07:08 15/09/2019 25818
2 foto 179152 - Đức Trần 22 7 14 06:45 04/10/2018 3519
3 foto 178025 - dokhanhvan1 13 5.5 11 09:17 15/11/2018 2496
4 foto 172919 - Thuy Đinh 10 5 10 10:37 19/10/2019 1411
5 foto 197092 - minhdieu24 1 3.5 7 10:34 19/11/2018 3561