Thông tin đề

Đề: Câu chẻ
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

09:00 pm
01/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183783 - Phuongnguyen268 20 2.5 10 09:26 11/02/2019 2436
2 foto 188131 - Chauhuengan 18 2.25 9 03:50 02/12/2018 1591