Thông tin đề

Bài 2: Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 2): Dạng chứa tham số
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 24 6 18 04:50 27/05/2019 2336
2 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 28 5.67 17 01:13 04/07/2019 2361
3 foto 73934 - Như 18 5.33 16 12:51 02/08/2019 2496
4 foto 106745 - Thay Đổi Tên 15 5 15 04:50 11/08/2019 7847
5 foto 197113 - lengocbinh1111 0 3.33 10 12:25 01/09/2019 1031
6 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường -5 2.67 8 09:31 21/08/2019 1158
7 foto 243617 - hathu0108 -12 2 6 10:12 03/09/2019 2718
8 foto 111587 - mimimi172002 4 1.33 4 06:18 25/05/2019 1156
9 foto 226786 - Phạm Chí Thanh -18 1.33 4 09:09 24/05/2019 1207
10 foto 207836 - phamcongtoan 0 1 3 04:43 14/02/2019 2014