Thông tin đề

Bài 2: Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 2): Dạng chứa tham số
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 28 5.67 17 01:13 04/07/2019
00:46:47
2361
2 foto 264715 - Nguyễn Thị Bích Ngọc 28 5.67 17 11:44 13/02/2020
00:47:57
1241
3 foto 219226 - luyến nguyễn bá 32 5.67 17 06:02 30/03/2020
01:00:00
1683
4 foto 73934 - Như 18 5.33 16 12:51 02/08/2019
01:00:00
2496
5 foto 106745 - Thay Đổi Tên 15 5 15 04:50 11/08/2019
01:00:00
7847
6 foto 178527 - tranhang0703 3 3.67 11 11:15 20/02/2020
00:16:18
1511
7 foto 197113 - lengocbinh1111 0 3.33 10 12:25 01/09/2019
00:59:48
1031
8 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường -5 2.67 8 09:31 21/08/2019
00:27:20
1243
9 foto 112170 - harvardmydream2001 12 2.33 7 10:16 08/03/2020
01:00:00
1221
10 foto 243617 - hathu0108 -12 2 6 10:12 03/09/2019
00:12:12
2825