Thông tin đề

Bài 2: Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 2): Dạng chứa tham số
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 24 6 18 04:50 27/05/2019 2314
2 foto 111587 - mimimi172002 4 1.33 4 06:18 25/05/2019 1156
3 foto 226786 - Phạm Chí Thanh -18 1.33 4 09:09 24/05/2019 1207
4 foto 207836 - phamcongtoan 0 1 3 04:43 14/02/2019 2014
5 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn -21 1 3 09:08 14/05/2019 1524
6 foto 212465 - ducuongcsl -3 0.67 2 02:47 12/03/2019 3771
7 foto 204936 - hoc24hanhduong 2 0.33 1 06:57 14/06/2019 1099
8 foto 78373 - maianh2306 -1 0.33 1 05:38 12/02/2019 4239
9 foto 231932 - hongngocphung176 0 0 0 1081
10 foto 234688 - nguyen nguyen 0 0 0