Thông tin đề

Bài 6: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất phần 1: Bài toán cơ bản
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232168 - anhphuong13 45 8.33 25 05:42 16/02/2020
00:34:25
1059
2 foto 193453 - phuthach2k1 39 7.67 23 03:46 18/12/2019
00:49:20
3242
3 foto 239471 - phuonganh610 33 7 21 09:18 31/07/2019
00:15:07
1718
4 foto 106745 - Thay Đổi Tên 28 6.33 19 02:37 12/08/2019
00:52:02
7847
5 foto 151275 - lehoaian123 16 3.33 10 09:00 14/09/2019
01:00:00
1631
6 foto 231814 - Haruki Shigu 14 3 9 12:14 10/06/2019
00:33:46
1246
7 foto 197176 - dinhvantien16 7 2.33 7 08:06 14/07/2019
00:13:56
1328
8 foto 94960 - hungplt123 13 2.33 7 09:25 09/07/2019
00:18:57
1962
9 foto 178527 - tranhang0703 5 1.33 4 04:25 08/03/2020
00:18:11
1511
10 foto 73934 - Như 6 1 3 07:03 15/10/2019
01:00:00
2496