Thông tin đề

Bài 6: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất phần 1: Bài toán cơ bản
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 48 8.67 26 10:26 14/02/2019 4239
2 foto 239471 - phuonganh610 33 7 21 09:18 31/07/2019 1718
3 foto 106745 - Thay Đổi Tên 28 6.33 19 02:37 12/08/2019 7847
4 foto 151275 - lehoaian123 16 3.33 10 09:00 14/09/2019 1539
5 foto 231814 - Haruki Shigu 14 3 9 12:14 10/06/2019 1246
6 foto 94960 - hungplt123 13 2.33 7 09:25 09/07/2019 1962
7 foto 197176 - dinhvantien16 7 2.33 7 08:06 14/07/2019 1328
8 foto 73934 - Như 6 1 3 07:03 15/10/2019 2496
9 foto 175142 - thaihue 2 0.67 2 09:51 14/05/2019 5391
10 foto 245348 - Vanchien2001 0 0 0 1013