Thông tin đề

Bài 6: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất phần 1: Bài toán cơ bản
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 48 8.67 26 10:26 14/02/2019 4239
2 foto 231814 - Haruki 14 3 9 12:14 10/06/2019 1098
3 foto 175142 - thaihue 2 0.67 2 09:51 14/05/2019 5247
4 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 10:17 05/03/2019 1058
5 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:15 09/06/2019 1264
6 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 09:59 10/06/2019 1034
7 foto 93179 - Binz 0 0 0 06:33 16/06/2019 993