Thông tin đề

Bài 2: Căn bậc 2, căn bậc 3, giải phương trình số phức
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 60 6.67 20 09:08 11/09/2019
01:00:00
7847
2 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 46 6 18 04:51 03/11/2019
00:09:36
2361
3 foto 193453 - phuthach2k1 44 6 18 08:19 16/01/2020
00:21:00
3242
4 foto 242146 - KhoaMC 30 5 15 10:21 18/03/2020
00:17:39
1594
5 foto 190253 - phê 0 0 0 02:09 18/03/2020
00:00:04
2874
6 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:22 09/06/2019
00:00:05
1264
7 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:13 10/06/2019
00:00:05
1210
8 foto 93179 - g_105356627268025399438 0 0 0 06:18 16/06/2019
00:00:20
1007