Thông tin đề

Bài 2: Căn bậc 2, căn bậc 3, giải phương trình số phức
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 60 6.67 20 09:08 11/09/2019 7847
2 foto 207836 - phamcongtoan 0 0 0 2014
3 foto 176116 - dangphamthuhuyen 0 0 0 1017
4 foto 78373 - maianh2306 0 0 0 4239
5 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:22 09/06/2019 1264
6 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:13 10/06/2019 1210
7 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:18 16/06/2019 993