Thông tin đề

Bài 2.1: Góc giữa hai đường thẳng trong không gian
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269415 - tuanngoc2002 11 7 7 09:28 23/03/2020
00:43:26
1051
2 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 2 2 2 08:32 02/10/2019
00:05:02
2361
3 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương -4 2 2 04:48 30/10/2019
00:06:12
6393
4 foto 175428 - Chu Hương Giang 1 1 1 12:12 06/01/2020
00:00:36
1187
5 foto 94960 - hungplt123 1 1 1 09:18 12/07/2019
00:07:46
1962
6 foto 265027 - Tranhuyvu2002 0 1 1 07:41 22/02/2020
00:09:23
1059
7 foto 231985 - duongthithuhuyen 2 1 1 07:29 17/07/2019
01:00:00
1542
8 foto 221784 - PhanTheBao 0 0 0
-1572978979
1145
9 foto 71544 - Như Đỗ 0 0 0
-1572709560
1161
10 foto 111658 - Mèo Béoo 0 0 0
-1571737283
1019