Thông tin đề

Bài 2.1: Góc giữa hai đường thẳng trong không gian
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207836 - phamcongtoan 3 2 2 10:07 13/03/2019 2014
2 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 2 2 2 08:32 02/10/2019 2361
3 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương -4 2 2 04:48 30/10/2019 4715
4 foto 231985 - duongthithuhuyen 2 1 1 07:29 17/07/2019 1381
5 foto 94960 - hungplt123 1 1 1 09:18 12/07/2019 1962
6 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn -7 1 1 07:08 10/05/2019 1618
7 foto 106745 - Thay Đổi Tên 0 0 0 7847
8 foto 218810 - Đợi Đợi 0 0 0 2077
9 foto 71544 - Nguyễn Mộc Anh 0 0 0 1129
10 foto 111658 - Love Edm 0 0 0 1019