Thông tin đề

Đề 2.2: Giao tuyến của hai mặt phẳng
Lớp

11

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 30 9 9 09:46 08/11/2018 1676
2 foto 149556 - Nguyendoanphuc 30 9 9 11:50 19/11/2018 1092
3 foto 154371 - Nguyen Tri 30 9 9 04:24 21/11/2018 1697
4 foto 159363 - đoàn tiến phát 30 9 9 09:34 30/11/2018 2440
5 foto 173850 - Ngoctran 30 9 9 02:52 12/12/2018 1906
6 foto 104642 - Quang Anh Hoàng 26 8 8 06:24 10/12/2018 1118
7 foto 140494 - Huutudo 26 8 8 04:20 18/12/2018 1297
8 foto 202663 - Nguyễn Hải Đường 26 8 8 10:15 09/01/2019 1067
9 foto 174998 - Quynhdiem2801 25 8 8 09:13 26/11/2018 1169
10 foto 78864 - Nguyễn Thị Thu Hiền 22 7 7 12:00 22/11/2018 1189