Thông tin đề

Đề 2.2: Giao tuyến của hai mặt phẳng
Lớp

11

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 30 9 9 09:46 08/11/2018 2021
2 foto 149556 - Nguyendoanphuc 30 9 9 11:50 19/11/2018 1102
3 foto 154371 - Nguyen Tri 30 9 9 04:24 21/11/2018 1786
4 foto 159363 - đoàn tiến phát 30 9 9 09:34 30/11/2018 2758
5 foto 173850 - Ngoctran 30 9 9 02:52 12/12/2018 3369
6 foto 191305 - Trịnh Quỳnh Nga 30 9 9 09:36 13/03/2019 2016
7 foto 104642 - Quang Anh Hoàng 26 8 8 06:24 10/12/2018 1118
8 foto 140494 - Huutudo 26 8 8 04:20 18/12/2018 1930
9 foto 202663 - Nguyễn Hải Đường 26 8 8 10:15 09/01/2019 1134
10 foto 218810 - Đợi Đợi 26 8 8 09:27 18/04/2019 1668