Thông tin đề

Đề: Những Danh từ cần phải cảnh giác
Lớp

12

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

09:05 pm
20/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 124228 - Phạm Hằng 18 6.67 12 10:57 21/12/2018 2993