Thông tin đề

Đề thi: BÀI TOÁN ĐIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG XIÊN GÓC VÀO ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU
Lớp

11

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
06/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189130 - Huy Phạm 2 1 1 11:32 29/11/2018 1309
2 foto 71261 - Vũ Minh Hòa 0 0 0 09:17 15/11/2018 2495
3 foto 221089 - kubuu98 0 0 0 11:23 10/05/2019 998