Thông tin đề

Đề thi: HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO ĐIỆN MỘT CHIỀU (đề 1)
Lớp

11

Số câu

4 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
28/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp