Thông tin đề

Đề 8: Ôn tập về cấu trúc tế bào -Phần 2
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165210 - minhngocsinh 40 10 20 07:04 28/10/2018 3413
2 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 37 9.5 19 04:35 13/10/2018 10237
3 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 37 9.5 19 01:43 18/10/2018 2296
4 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 37 9.5 19 10:01 02/03/2019 3561
5 foto 236320 - Luuthanhhong10 37 9.5 19 05:55 07/08/2019 4024
6 foto 173694 - kitty2003 34 9 18 10:23 24/10/2018 1702
7 foto 83090 - Phúc Đặng 34 9 18 02:32 28/10/2018 5903
8 foto 187325 - LacRang2018 34 9 18 10:36 25/11/2018 3740
9 foto 182991 - ximuoi1009 34 9 18 03:27 27/11/2018 2467
10 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 34 9 18 05:02 20/12/2018 4025