Thông tin đề

Đề 8: Ôn tập về cấu trúc tế bào -Phần 2
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165210 - minhngocsinh 40 10 20 07:04 28/10/2018 2612
2 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 37 9.5 19 04:35 13/10/2018 7145
3 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 37 9.5 19 01:43 18/10/2018 2017
4 foto 173694 - kitty2003 34 9 18 10:23 24/10/2018 1589
5 foto 83090 - Phúc Đặng 34 9 18 02:32 28/10/2018 5074
6 foto 187325 - Nguyễn Thị Hường 34 9 18 10:36 25/11/2018 2670
7 foto 182991 - ximuoi1009 34 9 18 03:27 27/11/2018 1738
8 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 34 9 18 05:02 20/12/2018 3371
9 foto 192919 - minhthu30892 31 8.5 17 10:21 07/11/2018 1851
10 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 31 8.5 17 08:22 18/11/2018 1679