Thông tin đề

Đề 8: Ôn tập về cấu trúc tế bào -Phần 2
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 31 8.5 17 08:22 18/11/2018 3183
12 foto 94569 - PHAMTUANANH 31 8.5 17 03:27 20/11/2018 3031
13 foto 104689 - Minh Tân 31 8.5 17 11:51 25/11/2018 7550
14 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 28 8 16 12:47 28/10/2018 3702
15 foto 182582 - Gia Huy Hồ 28 8 16 10:06 02/12/2018 1841
16 foto 92701 - Minhh Thư Lê 28 8 16 08:07 17/12/2018 2477
17 foto 216020 - Thanh Na Lê 28 8 16 04:09 25/04/2019 1668
18 foto 176298 - Luân Ao Ước 0 0 0 1128
19 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 07:07 16/10/2018 996
20 foto 112576 - Nguyenthithao85 0 0 0 08:41 30/10/2018 1572