Thông tin đề

Đề thi: Chinh phục bài tập nâng cao dây dẫn chuyển động trong từ trường
Lớp

11

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225563 - Thư Phạm 6 4 2 10:28 14/05/2019 1005
2 foto 211167 - ryankhoa01 0 0 0 3205
3 foto 151307 - doanlinh17112002 0 0 0 10:20 12/01/2019 1515
4 foto 176733 - Nguyễn Duy Thiên 0 0 0 07:35 24/03/2019 1086
5 foto 221089 - kubuu98 0 0 0 11:38 10/05/2019 998