Thông tin đề

Đọc hiểu 8
Lớp

12

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

08:00 am
17/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 2135