Thông tin đề

Đọc hiểu 10
Lớp

12

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 am
17/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp