Thông tin đề

Bài 6: Phương trình đối xứng
Lớp

11

Số câu

13 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177521 - Phạm Tiến Đạt 0 0 0 1000
2 foto 146223 - Nguyễn Linh Đan 0 0 0 1344
3 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 0 0 0 2021
4 foto 178502 - Thiện Thắng 0 0 0 09:33 04/10/2018 1782
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:26 29/01/2019 1003
6 foto 221089 - kubuu98 0 0 0 01:03 04/05/2019 998
7 foto 162753 - DoraConan -1 0 0 12:25 10/10/2018 2766