Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập trắc nghiệm về nguyên tố dinh dưỡng
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164802 - Thu Hường 15 6.67 10 09:21 21/12/2018 2751
2 foto 5407 - Trần Thanh -9 1.33 2 10:12 18/10/2018 974
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:58 26/10/2018 1003
4 foto 80654 - Phan Thịnh 0 0 0 10:29 15/01/2019 1002