Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập trắc nghiệm về quan hợp ở thực vật
Lớp

11

Số câu

9 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 135082 - Nguyen Thao 15 8.89 8 06:05 24/12/2018 1949
2 foto 146140 - Huy Thương 3 4.44 4 06:27 21/12/2018 2190
3 foto 189602 - baolamsl 0 1.11 1 03:48 24/10/2018 1529
4 foto 5407 - Trần Thanh -6 1.11 1 07:06 23/10/2018 974
5 foto 34146 - tuyetthi2001 0 0 0 3255
6 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:58 26/10/2018 1003
7 foto 80654 - Thịnh Phan 0 0 0 10:30 15/01/2019 1002
8 foto 94290 - nhuninhbg 0 0 0 10:20 19/02/2019 1176
9 foto 190369 - Phạm Thủy An 0 0 0 09:55 24/02/2019 1003