Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập trắc nghiệm về hô hấp ở thực vật
Lớp

11

Số câu

7 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 94290 - nhuninhbg 5 5.71 4 07:13 22/02/2019 1176
2 foto 180651 - Nguyễn Xuân Hiếu 5 5.71 4 07:45 16/03/2019 3011
3 foto 135082 - Nguyen Thao 2 4.29 3 06:15 24/12/2018 1949
4 foto 5407 - Trần Thanh -1 2.86 2 07:05 30/10/2018 974
5 foto 172937 - Nguyễn Thị Phương Anh 2 1.43 1 10:17 18/02/2019 1002
6 foto 176147 - Bảo Nhi -4 1.43 1 10:38 02/12/2018 3087
7 foto 179423 - cuong2k2 0 0 0 1095
8 foto 190369 - Phạm Thủy An 0 0 0 1003
9 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:38 10/01/2019 1003