Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập trắc nghiệm vận dụng cao phần cảm ứng ở động vật
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180619 - danh10tlhp 0 0 0 1133
2 foto 183554 - thpttranhungdao 0 0 0 1077
3 foto 94290 - nhuninhbg 0 0 0 1176
4 foto 221041 - Cảnh Nguyễn 0 0 0 1066
5 foto 182714 - minhtuetrang 0 0 0 1016
6 foto 67836 - Ha Vy Nguyen 0 0 0 1175
7 foto 172937 - Nguyễn Thị Phương Anh 0 0 0 1002
8 foto 182386 - Mai Hải Đăng 0 0 0 09:44 09/04/2019 3189