Thông tin đề

Đề 12: Luyện tập trắc nghiệm vận dụng cao phần sinh trưởng và phát triển ở động vật
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189138 - Le Hoang Phuong Thao 0 0 0 1392
2 foto 79402 - Nhạt Nhạt 0 0 0 1008
3 foto 63055 - Nhật Quang 0 0 0 1757
4 foto 189602 - baolamsl 0 0 0 09:44 26/11/2018 1529
5 foto 172937 - Nguyễn Thị Phương Anh 0 0 0 09:28 28/03/2019 1002